Láska k sebe a láska k druhým ľuďom ide ruka v ruke

Aktualizováno: 29. lis 2020„Sústrediť sa na seba je sebecké, investovať do seba peniaze je sebecké, robiť to, čo ma baví, je sebecké.....“ Pripomína vám to niečo?

Prekvapivo často sa stretávam s tým, že si ľudia mýlia zdravú lásku voči sebe s egoizmom. Medzi týmito dvoma pojmami však existuje obrovský rozdiel. Naučiť sa mať rád cez poznanie samého seba, je vlastne altruistická vec. Len človek, ktorý cíti lásku a úctu sám k sebe, dokáže prejaviť lásku a úctu k druhým. Uvedomenie si vlastnej hodnoty predpokladá, že rovnako hodnotní sú aj ostatní ľudia. Lepšia verzia nášho JA je milšia, usmievavejšia, menej súdi a viac rešpektuje, dokáže riešiť konflikty a odpúšťať.

Častokrát si ľudia ani neuvedomujú, že sa nemajú radi. Dôvodom je, že sú vnútorne zranení, neocenení alebo sa cítia nemilovaní. Zranení zraňujú druhých, čo sa negatívne odráža práve v medziľudských vzťahoch. Kto nedokáže milovať sám seba, s najväčšou pravdepodobnosťou skôr, či neskôr bude mať problém udržať si zdravé vzťahy s rodinou, priateľmi, či kolegami.

V sebaprijatí nám často bránia chybné presvedčenia, ktoré zapríčiňujú, že:

1. Do popredia dávame potreby iných do takej miery, že zabúdame na seba, na to, čo je dôležité pre nás, kto sme a čo potrebujeme. Verme, ale nebuďme naivný. Počúvajme, ale nestraťme svoj názor.

2. V dôsledku rôznych životných udalostí, ktoré vyhodnocujeme ako neúspech sa sami spochybňujeme. Dokážeme si v hlave donekonečna prehrávať film o vlastnej neschopnosti, ubíjať sa výčitkami a viesť vnútorné dialógy.

3. Podliehame názoru verejnej mienky a veľmi rýchlo dokážeme prijať pocity hanby a vlastnej nedostatočnosti. Predstierame istú formu, ktorá je všeobecne prijímaná. Avšak nie sme to my. Nosíme masku, pod ktorou ukrývame svoje skutočné ja.

Na znovunájdenie seba samého, na posilnenie sebavedomia, sebadôvery a sebaúcty existujú rôzne techniky a cvičenia. Na začiatok môžeme skúsiť zmapovať seba samého, úprimne si odpovedať na zopár otázok a postupne tak môžeme skladať celok, nazývaný JA.

O čom snívam?

Ako by to vyzeralo?

Čo chcem aby bolo inak?

Aké sú moje silné stránky?

Čo mi už funguje?

Čo mám z toho, čo teraz robím?

Kým som, keď to takto robím?

Kto je pre mňa najdôležitejší a prejavuje mi najväčšiu podporu?

V čo verím? Aké sú moje hodnoty?

Kedy sa vzdávam svojej sily?

Ak by som mohol vysloviť jedno želanie, bolo by to …

Kde sa cítim najbezpečnejšie?

Kde alebo pri kom sa cítim spokojný?

Za čo som v mojom živote najviac vďačný?

Ako by sa na to pozrel silný človek?

Práca na sebe je jedna z najťažších. Vyžaduje veľa premýšľania, rozprávania a hlavne konania. Ale nebojme sa vykročiť na túto cestu, pretože bez zdravej lásky voči sebe a sebaúcty to v živote fungovať nemôže…

41 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše