Hlavná rada podnikateľom je nevzdávať sa!

Koronavírus so sebou prináša a ešte len prinesie mnohé ekonomické problémy. Táto zložitá situácia je mimoriadne náročná najmä pre malé a stredné podniky. Podnikateľov predovšetkým trápi pokles objednávok a na to nadväzujúce finančné problémy.

Naliehavo potrebujú informácie, na základe ktorých budú vedieť nastaviť svoj krátkodobý aj dlhodobý finančný plán, či prijať kroky na optimalizáciu firemných procesov vo všetkých oblastiach.

Štátna agentúra Slovak Business Agency (SBA) v priebehu marca urobila prieskum medzi malými a strednými podnikmi na Slovensku zameraný na dopady krízy zapríčinenej vírusom Covid-19 na tieto podniky.


Z analýzy SBA vyplynulo, že súčasná situácia je zložitá nielen pre bežných ľudí, ale je kritická aj pre vysoké percento malých a stredných podnikateľov.

Podnikatelia, bez ohľadu na ich veľkosť, nemajú peniaze na vyplácanie miezd zamestnancom a fungujú v núdzovom režime. Veľa spoločností prechádza do krízového režimu a obmedzujú svoje činnosti. Ukončujú pracovné pomery zamestnancov, prípadne skracujú úväzky kvôli zníženiu finančných nákladov.

Orientácia v prijatých opatreniach je pre všetkých, ktorých sa opatrenia dotýkajú, niekedy problematická, keďže niektoré zmeny nie sú jednoznačné.

Podnikatelia sú v spleti nejasných postupov a krokov, ktoré ešte zhoršujú fakt, že sú bez príjmu a pod obrovským tlakom. Preto je potrebné vytvoriť jasnú, cielenú a jednoznačnú komunikáciu, ktorá podniky podporí a pomôže im v ich ďalšom smerovaní.

Pomocnú ruku preklenúť náročné obdobie poskytuje aj SBA. Súčasným i potenciálnym podnikateľom ponúka bezplatné poradenstvo, pričom výrazne zjednodušila podmienky na získanie takejto nefinančnej formy štátnej podpory. Zrýchlil sa proces registrácie a znížila sa administratívna záťaž. Klient sa môže zaregistrovať a podať žiadosť o službu z domu cez niekoľko klikov. Celý proces registrácie a odborného poradenstva je možné zvládnuť elektronicky.

Klienti môžu v tejto neľahkej situácii získať informácie z oblasti práva, legislatívy i financovania, ale aj v manažmente i marketingu, čo vyplýva z potreby prispôsobenia sa súčasnému trhu. Klientom pomáha viac ako tristo expertov. Hlavná rada je, nevzdávať sa a hľadať možnosti a spôsoby ako to zvládnuť.

Môže ísť o krátkodobé i o dlhodobé individuálne poradenstvo, ktorého sa môžu zúčastniť nielen samotní podnikatelia, ale aj nimi určení zamestnanci.

Konzultácie s expertmi sa v súčasnosti môžu uskutočniť aj online formou – bez priameho kontaktu. Aby podnikatelia mohli využiť túto ponuku, je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom výzvy a následne si vypísať žiadosť o konzultácie.

Podnikatelia môžu žiadať o dve formy pomoci. Tzv. krátkodobé individuálne poradenstvo rozsahu až 3 x 10 hodín je možné využiť počas celého roka 2020. A druhou formou pomoci je tzv. dlhodobé individuálne poradenstvo, o ktoré je možné žiadať do 8.5.2020 a klientom j k dispozícii až 80 + 40 hodín poradenstva.

SBA myslelo aj na záujemcov o podnikanie. Táto skupina klientov môže využiť 10 hodín bezplatného individuálneho poradenstva v rôznych oblastiach, napríklad účtovníctva, právnej formy, daní a odvodov a podobne.

69 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše