V oblasti konzultingu spolupracujem s:

Money Pool, s.r.o.

Slovak Business Agency

Slovenská obchodná a priemyslená komora - Prešovská regionálna komora

"Nikdy nie je dosť času na všetko, ale vždy je dosť času na to najdôležitejšie."

​Čo je to konzulting?

Ochrana osobných údajov

SBA - PRO BONO podpora podnikateľov

Kto môže využiť moju službu?

Konzulting, resp. poradenstvo sa už dlhodobo uznáva za prospešnú profesionálnu službu, ktorá pomáha riadiacim pracovníkom analyzovať a riešiť praktické problémy, pred ktorými stoja ich organizácie. Konzulting má vraj zmysel, lebo s jeho pomocou sa môžu podnikatelia a manažéri dostať k know-how, ktoré by bez konzultingu nemohli využívať alebo by ho získali s veľkým časovým oneskorením.

 

Ochrana osobných údajov

So základnými ľudskými právami úzko súvisí aj ochrana osobných údajov. Odpovedzme si na otázku: Akú hodnotu má pre každého z nás jeho vlastná identita? V dnešnej pretechnizovanej dobe sme každodenne vystavovaní riziku straty našich osobných údajov ich následného zneužitia. A práve preto legislatíva Európskej únie, ako aj naša vnútroštátna legislatíva upravujú ochranu osobných údajov fyzických osôb. Tieto nariadenia sú povinné dodržiavať všetky subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje svojich zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, klientov, dodávateľov, návštevníkov a pod. Tieto povinnosti už dávno prerástli úroveň pasívnej dokumentácie zapadnutej prachom v šuflíku. Je to živý firemný proces, ktorý jednak podlieha metodickým úpravám zo strany zákonodarcu a jednak úzko súvisí s každodennou operatívou spoločnosti. Manažéri a podnikatelia popri svojich povinnostiach, často z nedostatku informácií, považujú pravidlá GDPR za zložitého strašiaka, ktorý im komplikuje život. Pravda je však taká, že správne nastavenie pravidiel a prijatie GDPR politiky urobí prehľad a poriadok v procesných aktivitách spoločnosti a zabráni riziku vysokých pokút zo strany kontrolného štátneho orgánu. Úlohou seminárov, workshopov a webinárov je prehľadne a jednoducho zodpovedať nasledujúce a mnohé ďalšie otázky:

 

 • Ako si splniť informačnú povinnosť o spracúvaní osobných údajov voči rôznym okruhom dotknutých osôb?

 • Ako správne rozlišovať právny základ na spracúvanie osobných údajov a ako vedieť kedy ktorý použiť? Kedy potrebujeme súhlas svojho zamestnanca/klienta? Koľko papierov a komu aké dávame podpisovať?

 • Aké máte povinnosti voči svojím zamestnancom, ktorí nakladajú s osobnými údajmi vo vašej spoločnosti? K čomu a ako ich musíte zaviazať?

 • Na čo sa zamerať v súvislosti s vaším sprostredkovateľom? (externý ekonóm, účtovník, mzdár, technik BOZP a pod.) Aké záruky vám takáto osoba musí poskytnúť a akým spôsobom?  

 • Monitorujete priestory kamerovým systémom? Viete, čo všetko musíte splniť, aby ste boli v súlade s GDPR a novou metodikou EDPB? 

 • Poznáte najčastejšie pochybenia firiem pri spracúvaní osobných údajov? 

 

V súčasnej dobe COVID 19 sú aktuálne otázky:

 

 • Oprávňuje zamestnávateľa vyhlásenie mimoriadnej situácie na vyššiu mieru zásahu do súkromia zamestnanca?

 • Môže zamestnávateľ spracúvať údaje o zdravotnom stave zamestnancov? (meranie teploty, informovanie o karanténe)

 • Čo robiť v prípade podozrenia alebo identifikácie nakazeného kolegu?

 • Môže zamestnávateľ spracúvať údaje aj o iných osobách pohybujúcich sa v priestoroch, ktoré sú „chránené”? (cestovateľská anamnéza prípadne o kontaktoch s rizikovými osobami)

 • Aké riziká zamestnávateľ podstupuje pri zadaní Home office?

SBA - PRO BONO podpora podnikateľov

 

Jedným z hlavných cieľov Slovak Business Agency je vytvorenie jednotného miesta, kde začínajúci aj etablovaní podnikatelia získajú kvalitné a odborné informácie a doplnkové služby dôležité pre ich podnikanie v akomkoľvek štádiu ich životného cyklu (záujemcov o podnikanie, ako aj kreatívnych a inovatívnych ľudí, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu či produktu bude možné).

Experti (mentori) z rôznorodých oblastí, dokážu usmerniť v rozhodovaní tak záujemcov o podnikanie (jednotlivcov alebo tímy), ako aj už existujúcich podnikateľov, vedia naznačiť spôsoby, ako podnikanie zlepšiť, klásť otázky a motivovať svojich zverencov k dosiahnutiu vyššej výkonnosti. Ide predovšetkým o poskytnutie rád, návodov a možností ako predchádzať problémom pri zakladaní/rozbiehaní vlastného podnikania, resp. už pri samotnom podnikaní, a to na základe vlastných skúseností s podnikaním.

Táto služba je pre podnikateľov poskytovaná zdarma, pre zapojenie do projetu postačuje splniť zopár podmienok. Moje služby v rámci tohto projektu sa zameriavajú na:

 • Efektívne riadenie spoločnosti s využitím koučovacích techník

 • Dodržanie zákonnej povinnosti spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)

 • Projektový manažment

Kto môže využiť moju službu?

Konzulting/poradenstvo poskytujem pre:

 • Miestnu samosprávu a podnikateľov formou osobných konzultácií na témy

  • Ako sa efektívne vysporiadať so zákonnou povinnosťou spracovávania osobných údajov

  • Efektívne riadenie spoločnosti s využitím koučovacích techník

  • Projektový manažment

 • Klientov Slovak Business Agency a Slovenskej obchodnej a priemyslelnej komory Prešov vo vyššie uvedených témach je táto služba PRO BONO

 
 
 
 

© 2019 by Andrea Kmecová. Proudly created with Wix.com