V oblasti mentoringu spolupracujem s:

cache_1600x1600_p179mshcnr1umsodm1tp7u6e

Divé maky o.z.

človek v ohrození.png

Človek v ohrození o.z.

14333116_1375018479190022_65203535191198

Slovak Business Agency (SBA)

"Mentorstvo je ako priateľstvo. Nie je to jednosmerná ulica, je to príležitosť učiť sa jeden od druhého a spoločne rásť. "

Čo to je mentoring?

Mentoring v biznis praxi

Mentoring marginalizovaných skupín

Kto môže využiť moju službu?

V báji o Odyseovi sa dozvedáme, že keď odchádzal do Trójskej vojny, zveril svoj dom a starostlivosť o svoju rodinu Mentorovi, ktorý slúžil ako učiteľ a vychovávateľ jeho syna Telemacha. „Povedz mu všetko, čo vieš“, požiadal ho pri svojom odchode. Úlohou Mentora nebolo len vychovať Telemacha, ale taktiež ho viesť k vlastnej zodpovednosti za svoj život. Po vojne bol Odyseus odsúdený 10 rokov putovať kým sa vrátil domov. Telemachus, v tom čase už dospelý muž, sa vydal svojho otca hľadať. V pátraní mu pomáhala bohyňa Aténa, ktorá sa prestrojila za Mentora a sprevádzala Telemacha na jeho ceste. Od tej doby sa slovo „mentor“ stalo synonymom dôverného radcu, priateľa, učiteľa, skúsenej a múdrej osoby.

Dnes sa mentoring chápe ako dobrovoľné sprevádzanie, spolupráca medzi mentorom (skúsenejšou osobou, ktorá ponúka rozvoj) a menteem. Okrem rozvoja „technických“ znalostí a zručností má mentoring pre menteeho mnoho ďalších benefitov ako získanie vnútornej motivácie a potenciálu pre ďalší rozvoj, poznanie samého seba, pomoc pri zmenách, rozvoj vzťahov a pod.

Mentoring v biznis praxi

  

Podstatou mentoringu je proces, kedy skúsený pracovník (mentor) poskytuje podporu a asistenciu menej skúsenému kolegovi (menteemu) s cieľom podporiť jeho kariérny rast, profesijný a osobnostný rozvoj. Má podobu neorganizovanú (prebieha samovoľne), alebo organizovanú, (za účasti oddelenia ľudských zdrojov, nadriadených a pod.).

Formalizovaná/organizovaná podoba mentoringu má jasne zadefinované ciele, pravidlá, štruktúru, organizáciu, hodnotenie, zaškolenie mentorovaných a je súčasťou stratégie rozvoja a vzdelávania zamestnancov. V praxi sa najčastejšie využíva pri:

  • Adaptácii novo-nastupujúcich zamestnancov

  • Rozvoji talentov

  • Preradení zamestnanca na novú pracovnú pozíciu

  • Rozvoji manažérov

  • Zdieľaní interných vedomostí a know-how

Mentoring marginalizovaných skupín

 

Vďaka podpore Ministerstva vnútra SR som ako mentor dostala možnosť pracovať na projekte občianskeho združenia Divé maky, ktoré podporuje rozvoj talentovaných rómskych detí. Mojim menteem je Michal, výtvarný talent, ktorého sa cez jeho motiváciu snažím naučiť cieľavedomosti a vytrvalosti. Prostredníctvom tohto úžasného projektu dostane Michal príležitosť získať lepšie vzdelanie a stať sa úspešným mladým človekom, ktorý bude môcť pomáhať komunite, z ktorej pochádza. 

Keď si premietam načasovanie a okolnosti, ktoré ma priviedli k Divým makom, musím sa smiať, že som si ich do života jednoducho pritiahla. Cez tento projekt nezískava benefity len Michal, ale aj ja, vo forme pocitu vnútorného naplnenia. Už od strednej školy som mala jasnú predstavu, že v mojej rodine bude jedno adoptované dieťa. Z rôznych dôvodov sa tak nestalo. Pocit dlhu k spoločnosti aj seba k samej ma viedol k vyhľadávaniu rôznych možností podporiť chudobné deti v Keni. Hľadala som spôsob ako sa zapojiť a prispieť, dokonca som uvažovala o možnosti odísť do Kene na jeden rok. S touto svojou ambíciou som sa zdôverila kamarátovi, ktorý pozorne počúval moje argumenty, nechal priestor mojim emóciám a na celý môj monológ odpovedal: „A tento poznáš....? Stojí pán v parku pred jazierkom a hádže chlieb divým kačkám do vody. Okolo ide pani a nahnevane pána okríkne: Že sa nehanbíte, takto plytvať jedlom! Viete čo by za to dali deti v Afrike, aby mali kúsok chleba! A vy tu takto plytváte a hádžete ho do vody kačkám....! Pán sa previnilo usmeje a na svoju obhajobu povie: Keď ja do Afriky nedohodím.......“

Kto môže využiť moju službu?

Cieľová skupina:

  • Začínajúcich aj etablovaných manažérov (po splnení podmienok je možné túto službu získať PRO BONO prostredníctvom Slovak Business Agency)

  • Začínajúcich lektorov

  • Pre deti a mládež pochádzajúcich z marginalizovaných skupín

Metódy mentoringu: individuálne alebo skupinové

Miesto konania:  Prešov, Košice (osobne), celé Slovensko online 

Dĺžka, trvanie mentoringu: individuálne (na základe potrieb účastníka / klientov)

Termíny konania: ASAP na základe vzájomnej dohody

Cena mentoringu: 53€/hodina, pre MRK PRO BONO