V oblasti mentoringu spolupracujem s:

Divé maky o.z.

Slovak Business Agency (SBA)

"V procese dávania sami prijímame."

Čo to je mentoring?

Divé maky - rozvoj mládeže

SBA - PRO BONO podpora podnikateľov

Kto môže využiť moju službu?

V báji o Odyseovi sa dozvedáme, že keď odchádzal do Trójskej vojny, zveril svoj dom a starostlivosť o svoju rodinu Mentorovi, ktorý slúžil ako učiteľ a vychovávateľ jeho syna Telemacha. „Povedz mu všetko, čo vieš“, požiadal ho pri svojom odchode. Úlohou Mentora nebolo len vychovať Telemacha, ale taktiež ho viesť k vlastnej zodpovednosti za svoj život. Po vojne bol Odyseus odsúdený 10 rokov putovať kým sa vrátil domov. Telemachus, v tom čase už dospelý muž, sa vydal svojho otca hľadať. V pátraní mu pomáhala bohyňa Aténa, ktorá sa prestrojila za Mentora a sprevádzala Telemacha na jeho ceste. Od tej doby sa slovo „mentor“ stalo synonymom dôverného radcu, priateľa, učiteľa, skúsenej a múdrej osoby.

Dnes sa mentoring chápe ako dobrovoľné sprevádzanie, spolupráca medzi mentorom (skúsenejšou osobou, ktorá ponúka rozvoj) a menteem. Okrem rozvoja „technických“ znalostí a zručností má mentoring pre menteeho mnoho ďalších benefitov ako získanie vnútornej motivácie a potenciálu pre ďalší rozvoj, poznanie samého seba, pomoc pri zmenách, rozvoj vzťahov a pod.

Divé maky - rozvoj mládeže

 

Vďaka podpore Ministerstva vnútra SR som ako mentor dostala možnosť pracovať na projekte občianskeho združenia Divé maky, ktoré podporuje rozvoj talentovaných rómskych detí. Mojim menteem je Michal, výtvarný talent, ktorého sa cez jeho motiváciu snažím naučiť cieľavedomosti a vytrvalosti. Prostredníctvom tohto úžasného projektu dostane Michal príležitosť získať lepšie vzdelanie a stať sa úspešným mladým človekom, ktorý bude môcť pomáhať komunite, z ktorej pochádza. 

Keď si premietam načasovanie a okolnosti, ktoré ma priviedli k Divým makom, musím sa smiať, že som si ich do života jednoducho pritiahla. Cez tento projekt nezískava benefity len Michal, ale aj ja, vo forme pocitu vnútorného naplnenia. Už od strednej školy som mala jasnú predstavu, že v mojej rodine bude jedno adoptované dieťa. Z rôznych dôvodov sa tak nestalo. Pocit dlhu k spoločnosti aj seba k samej ma viedol k vyhľadávaniu rôznych možností podporiť chudobné deti v Keni. Hľadala som spôsob ako sa zapojiť a prispieť, dokonca som uvažovala o možnosti odísť do Kene na jeden rok. S touto svojou ambíciou som sa zdôverila kamarátovi, ktorý pozorne počúval moje argumenty, nechal priestor mojim emóciám a na celý môj monológ odpovedal: „A tento poznáš....? Stojí pán v parku pred jazierkom a hádže chlieb divým kačkám do vody. Okolo ide pani a nahnevane pána okríkne: Že sa nehanbíte, takto plytvať jedlom! Viete čo by za to dali deti v Afrike, aby mali kúsok chleba! A vy tu takto plytváte a hádžete ho do vody kačkám....! Pán sa previnilo usmeje a na svoju obhajobu povie: Keď ja do Afriky nedohodím.......“

SBA - PRO BONO podpora podnikateľov

 

Jedným z hlavných cieľov Slovak Business Agency je vytvorenie jednotného miesta, kde začínajúci aj etablovaní podnikatelia získajú kvalitné a odborné informácie a doplnkové služby dôležité pre ich podnikanie v akomkoľvek štádiu ich životného cyklu (záujemcov o podnikanie, ako aj kreatívnych a inovatívnych ľudí, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu či produktubude možné).

Experti (mentori) z rôznorodých oblastí, dokážu usmerniť v rozhodovaní tak záujemcov o podnikanie (jednotlivcov alebo tímy), ako aj už existujúcich podnikateľov, vedia naznačiť spôsoby, ako podnikanie zlepšiť, klásť otázky a motivovať svojich zverencov k dosiahnutiu vyššej výkonnosti. Ide predovšetkým o poskytnutie rád, návodov a možností ako predchádzať problémom pri zakladaní/rozbiehaní vlastného podnikania, resp. už pri samotnom podnikaní, a to na základe vlastných skúseností s podnikaním.

Táto služba je pre podnikateľov poskytovaná zdarma, pre zapojenie do projetu postačuje splniť zopár podmienok. Moje služby v rámci tohto projektu sa zameriavajú na:

 • Efektívne riadenie spoločnosti s využitím koučovacích techník

 • Dodržanie zákonnej povinnosti spracovania a ochrany osobných údajov (GDPR)

 • Projektový manažment

Kto môže využiť moju službu?

Mentorovanie poskytujem pre:

 • Organizácie pracujúce s mládežou

 • Začínajúcich ale aj etablovaných podnikateľov v témach

  • Ako sa efektívne vysporiadať so zákonnou povinnosťou spracovávania osobných údajov

  • Efektívne riadenie spoločnosti s využitím koučovacích techník

  • Projektový manažment

Po splnení podmienok je možné túto službu získať PRO BONO prostredníctvom Slovak Business Agency

 
 
 
 

© 2019 by Andrea Kmecová. Proudly created with Wix.com