Osobnostný portrét

Lumina Spark®

Lumina Spark je nová generácia profesionálneho nástroja. Je unikátom medzi psychometrickými nástrojmi, pretože sa vyhýba STEREOTYPOM. Poskytuje interaktívny farebný rámec pre lepšie sebapoznanie a pomáha identifikovať ako zlepšiť pracovné vzťahy s ostatnými.

Použitím modelu Lumina Spark odhalíte mnohé spôsoby, AKO môžete v pracovnom prostredí fungovať EFEKTÍVNE a využiť naplno POTENCIÁL.

 

Jedná sa o kombináciu osobnostného profilu na základe dotazníka, ktorý funguje na princípoch psychometriky a koučovacieho prístupu tak, aby sme otvorili vaše súčasné mentálne nastavenie, hodnoty, emócie a motiváciu. Využijeme silné osobnostné stránky a analyzujeme, čo vás môže brzdiť a naopak, čo akcelerovať vpred.

 

Lumina Spark odhalí celú vašu osobnosť v jedinečnom portréte, ktorý vám ukáže, kto skutočne ste. Spoznáte samého seba do hĺbky, odhaľte skrytý potenciál a naučíte sa lepšie pracovať pod tlakom. Objavíte praktické riešenia pre lepšiu komunikáciu, tímovú prácu a vedenie. Objavíte svoju vnútornú "iskru" (= spark). Zvýšite svoj potenciál.

Ako to funguje

Lumina Spark poskytuje presný, personalizovaný popis silných a rozvojových oblastí a poskytne vám vzácny pohľad do seba samého a praktické benefity.

 

Tento vyhľadávaný nástroj vytvoril Dr. Stewart Desson a je založený na jeho revolučnom doktorandskom výskume v oblasti biznis psychológie a psychometriky, ocenenom Univerzitou vo Westminsteri. Metódy Lumina Spark na rozdiel od mnohých iných populárnych psychometrík nepracujú s predsudkami.

 

Lumina Spark inšpiruje ľudí, aby rozvíjali svoje zručnosti, ktoré sa na pracovisku vyžadujú - adaptabilita, obratnosť, otvorenosť voči rastu, spolupráca, autentickosť a schopnosť viesť seba a ostatných. V jednom nástroji sa spájajú tri perspektívy, ktoré hodnotia vašu prirodzenú, každodennú a prehnanú osobnosť, čo vám poskytne komplexný pohľad vašej osobnosti ako celku a eliminuje potrebu ďalšieho testovania.

 • Prirodzená osobnosť - váš inštinktívny spôsob bytia, vaše preferencie a prirodzené sklony.

 • Každodenná osobnosť - vaše každodenné správanie, prispôsobovanie kvalít podľa situácie.

 • Prehnaná osobnosť -niekedy preháňate svoje prirodzene silné stránky, hoci si to neuvedomujete (všetkého veľa škodí).

 • Všetky tri osobnosti naraz - žiadne škatuľkovanie, žiadne stereotypy.

Čo je výstupom?

Výstupom diagnostiky je 36 stranový osobnostný portrét, pomocou ktorého odhalíte:

 • Aké sú vaše prirodzené silné stránky.

 • Do ktorých prejavov vašej osobnosti vkladáte dodatočne energiu.

 • Ktoré prejavy vašej osobnosti brzdíte, alebo nevyužívate.

 • Aké osobnostné kvality nemáte rozvinuté (možné slabiny).

 • Ktoré vaše osobnostné kvality sa prejavujú pri strese a veci ešte zhoršujú.

 • Aké protichodné osobnostné kvality máte dobre rozvinuté a ako ich využívať podľa potreby.

 • Aké osobnostné kvality spôsobujú vaše ťažkosti v práci či osobnom živote.

 • Akou kombináciou osobnostných kvalít prekonať vaše ťažkosti a obmedzenia.

Prečo je to super vec?

Lumina Spark poskytuje personalizovaný portrét celej osobnosti. Hovorí priamo k ľuďom prostredníctvom ich unikátneho portrétu o nich samých - nie o podobných ľuďoch. Model je jednoduchý, jasný a zrozumiteľný, no napriek tomu preniká do hĺbky osobnosti a priamo meria 72 osobnostných kvalít. Preto je Lumina Spark voľbou číslo jeden pre mnohé organizácie, ktoré sa zaoberajú výberom, tréningom a rozvojom pracovníkov.

 • Dokonalejšie sebapoznanie.

 • Lepšia spolupráca a dosahovanie lepších výsledkov.

 • Pevnejšie pracovné vzťahy a vyššia produktivita.

 • Lepšie zvládanie stresu.

 

Vedeli ste, že správanie ľudí je možné rozdeliť do štyroch kategórií? Zemito zelená, žiarivo žltá, ohnivo červená, chladivo modrá. Každá z nich sa správa istým preferovaným spôsobom, ktorý je v niektorých momentoch prínosný a v iných zase menej.